Hva er forsikring for forbrukslån?

Forbrukslån er lån uten sikkerhet, ofte brukt for å finansiere større kjøp eller dekke uforutsette utgifter.

Forsikring for forbrukslån, også kalt utgiftsforsikring eller trygghetsforsikring, er en sikkerhetsplan som beskytter låntakere økonomisk.

Dette trer i kraft hvis man opplever økonomiske vanskeligheter, som arbeidsledighet eller sykdom, som hindrer dem i å betale lånet.

Enkelte lånegivere som f.eks. Uno Finans tilbyr slike utgiftsforsikringer.

Hva forsikring dekker

Det vanligste er at forsikringen dekker månedlige avdrag i perioder hvor låntakeren ikke kan betale, på grunn av for eksempel sykdom, arbeidsledighet eller dødsfall.

Noen forsikringer dekker også deler eller hele lånebeløpet ved dødsfall, slik at gjelden ikke går over til etterlatte.

Kostnadene for en trygghetsforsikring, som dekker sykemelding eller ufrivillig arbeidsledighet, kan variere betydelig basert på forsikringsleverandøren og dekningens omfang.

Typisk er premiene strukturert slik at de stiger i takt med økningen i det månedlige erstatningsbeløpet. For eksempel, en høyere månedlig erstatning ved arbeidsledighet eller sykemelding vil resultere i en høyere premie.

Når det gjelder krav og vilkår for trygghetsforsikring, inkluderer disse vanligvis aldersgrenser, ansettelsesforhold, og bostedskriterier.

Forsikringstakere må ofte være bosatt i det aktuelle landet og være innenfor en bestemt aldersgruppe. Ansettelsesrelaterte krav kan omfatte å ha vært ansatt hos samme arbeidsgiver i en bestemt periode, jobbe et minimum antall timer per uke, eller ha en fast ansettelse.

Det er også viktig å merke seg at mange trygghetsforsikringer har unntak for visse typer sykdommer eller skader, spesielt de som har oppstått før forsikringen ble tegnet.

Husk å dobbelt-sjekk alle oppdaterte kostnader og villkår før du inngår en avtale om utgiftsforsikring.

Uno Finans

Uno finans tilbyr utgiftsforsikring for:

Kostnader per måned Månedlig utbetaling ved arbeidsledighet / permittering Utbetaling ved alvorlig sykdom
99 kr 2 000 kr 60 000 kr
149 kr 3 000 kr 90 000 kr
199 kr 4 000 kr 120 000 kr
249 kr 5 000 kr 150 000 kr
299 kr 6 000 kr 180 000 kr
349 kr 7 000 kr 210 000 kr
399 kr 8 000 kr 240 000 kr

Axo Finans

Axo Finans tilbyr en forbrukslån forsikring som heter utgiftsforsikring.

Fordeler Kostnader
 • Erstatning ved ufrivillig arbeidsledighet eller langtidssykemelding fra 2 000 til opptil 10 000 kr/måned
 • Engangsbeløp på 50 000 kr ved dødsfall, uavhengig av måndelige premie.
 • Erstatning i opptil 12 måneder
 • Dekker ikke mer enn 60% av månedlig inntekt
 • Skattepliktig erstatning
 • Premie avhenger av ønsket erstatningsbeløp
 • Månedlige premier fra 129 kr til 499 kr

Zensum trygghetsforsikring

Fordeler Betingelser
 • Opptil 10 000 kr i erstatning per måned ved sykemelding eller ufrivillig arbeidsledighet
 • Erstatningen utbetales direkte til kontoen din
 • Erstatningen kan utbetales i opptil 12 måneder
 • Arbeidsplass i Norge
 • Bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av Norsk Folketrygd
 • Ikke fylt 65 år, men minst 18 år gammel
 • Ansatt hos samme arbeidsgiver de siste 6 månedene
 • Jobbet heltid i 12 måneder og jobber minst 16 timer i uken

Trenger jeg forsikring for forbrukslån?

Å tegne forsikring for forbrukslån er et personlig valg. Det er viktig å vurdere din egen økonomiske situasjon og risiko. Hvis du har stabil inntekt og god helse, kan det være mindre nødvendig. Men, hvis du føler at det er en reell risiko for økonomiske utfordringer, kan en slik forsikring gi verdifull trygghet.

Skrevet av
Sunniva Dahle - Skribent
Oppdatert
05.03.2024
Vi bruker cookies; google analytics og google ads til å føre brukerstatistikk og markedsføring.